Kotizacija

RANA KOTIZACIJA uplaćena do 14.03.2016.

Članovi KoHOM-a 1.600,00 kn
Ne članovi KoHOM-a 1.800,00 kn
Osoba u pratnji 500,00 kn

KASNA KOTIZACIJA uplaćena nakon 14.03.2016.

Članovi KoHOM-a 1.800,00 kn
Ne članovi KoHOM-a 2.000,00 kn
Osoba u pratnji 600,00 kn
Specijalizanti članovi KoHOM-a 500,00 kn
Specijalizanti ne članovi KoHOM-a 600,00 kn
Umirovljenici 600,00 kn
Studenti 400,00 kn
Medicinske sestre 400,00 kn

SVEČANA VEČERA | 250,00 kn

KOTIZACIJA UKLJUČUJE

Sudjelovanje u znanstvenom programu kongresa, sudjelovanje na svim radionicama, pristup izložbenom prostoru, prisustvovanje otvorenju skupa s koktelom dobrodošlice, ručak, kave u stankama, te svi materijali skupa. Za sva pitanja u vezi grupnih i individualnih prijava molimo kontaktirajte | anja@conventuscredo.hr |

Sve prijave moraju biti ispunjene preko on line obrazca. Prijave nisu valjane bez primljene uplate. Za prijavu individualne kotizacije potrebno je popunition line registracijski obrazac koji je dostupan ovdje: